Quy trình sản xuất nghêu hấp hút chân không BESEACO

Với nhà máy chế biến tân tiến và các quy trình sản xuất hiện đại, sản phẩm nghêu và các sản phẩm khác luôn đảm bảo chất lượng...

Xem thêm

Xuất khẩu mực và bạch tuộc tăng mạnh trong quý 2 năm 2020

Xuất khẩu mực và bạch tuộc tăng mạnh trong tháng 5 năm 2020

Xem thêm

Khai trương các cửa hàng giới thiệu sản phẩm - mở rộng hoạt động kinh doanh nội địa

BESEACO khai trương cửa hàng, tham gia Lễ hội để quảng bá hình ảnh, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa nội...

Xem thêm