Thông báo tuyển dụng - năm 2024

Liên quan

Xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ quý I - 2022 đạt trên 30 triệu USD

Quý I/2022, xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ của cả nước tăng 24% đạt trên...

Xem thêm

Quy trình sản xuất nghêu hấp hút chân không BESEACO

Với nhà máy chế biến tân tiến và các quy trình sản xuất hiện đại, sản phẩm nghêu...

Xem thêm

Khai trương các cửa hàng giới thiệu sản phẩm - mở rộng hoạt động kinh doanh nội địa

BESEACO khai trương cửa hàng, tham gia Lễ hội để quảng bá hình ảnh, mở...

Xem thêm