Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Nghêu lụa

Nghêu lụa (tên khoa học Paphia Undulata) :
- Nghêu lụa (Paphia Undulata) sinh trưởng töï nhiên và phát triển tại các vùng biển Nam Trung bộ (Bình Thuận) và Tây Nam bộ (Hà Tiên – Kiên Giang) với sản lượng nguyên liệu có thể hơn 50.000 tấn/năm (tương đương 10.000 tấn thành phẩm).
-    Hiện nay, Beseaco sử dụng nguyên liệu nghêu lụa chủ yếu từ vùng Bà Lụa – Hà Tiên – Kiên Giang do có sản lượng ổn định hàng năm và chất lượng cao.

 

Ngheu lua Yellow Clam material