Hỗ trợ trực tuyến

              Hỗ trợ 1

              Hỗ trợ 2

Tin tức

  1.    Dự báo chung về thị trường trong năm...

Giới thiệu

vpcty

  

* Tổng quan

Công ty cổ phần thủy sản Bến Tre, tiền thân là doanh  nghiệp  nhà  nước  được thành  lập  vào năm  1995,  chuyển đổi sang  Công ty  cổ  phần  vào  tháng  6/2003.
- Diện tích tổng thể : 20.000 m2
- Mặt hàng chính : Nghêu nguyên con và nghêu thịt đông lạnh xuất khẩu
- Công suất nhà máy : 10.000 tấn/ năm với 3 dây chuyền sản xuất.
- Thị trường tiêu thụ : Châu Âu (EU), Châu Mỹ, Châu Á và thị trường nội địa.
- Tên thương mại: BENTRE SEAFOOD JOINT STOCK COMPANY  (Viết tắt: BESEACO)
- Địa chỉ: 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam.
Tel: (075) 3815436 - 3826011 - Fax: (075) 3824374
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* Mục tiêu chiến lược đến năm 2020
Phấn đấu đến năm 2020 trở thành doanh nghiệp mạnh trong ngành thủy sản Việt Nam với nhóm sản phẩm chính là Nghêu và các loại nhuyễn thể 2 mảnh vỏ khác, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 15 triệu USD/năm. Beseaco sẽ nằm trong nhóm 3 doanh nghiệp xuất khẩu mặt hàng nghêu hàng đầu Việt Nam.